Τα γραφεία του Συλλόγου θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη και την Παρασκευή 14 & 15/02/2019 12/02/2019

αναρτήθηκε στις 12/02/2019

Ηράκλειο, 12/02/2019

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

 

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι τα γραφεία του Συλλόγου θα παραμείνουν

κλειστά την Πέμπτη και την Παρασκευή 14 & 15/02/2019.

 

 

Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

 

Χάρης Χ. Βαβουρανάκης        Κων/νος Γ. Χλαπουτάκης

21/05/2019 09:34:47