ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ 16/11/2018

αναρτήθηκε στις 16/11/2018

Ηράκλειο, 16/11/2018

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε το Φ.Ε.Κ. 192/τ.Α’/14-11-2018 το οποίο περιλαμβάνει τις διατάξεις για την καταβολή εφάπαξ των αναδρομικών ποσών (άρθρο 11: γιατρούς ΕΣΥ, άρθρο 12: μέλη ΔΕΠ).

 Σχετικό αρχείο PDF

 

 

Εκ της Γραμματείας του ΙΣΗ

17/07/2019 11:31:26