Ενημέρωση ΠΙΣ 13/09/2018

αναρτήθηκε στις 13/09/2018

Ενημέρωση ΠΙΣ:

  1. Τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους» 
  2. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2018-2019

 

Σχετικό αρχείο PDF

23/04/2019 09:02:07