Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Ι.Σ.Η. 23/08/2018

αναρτήθηκε στις 23/08/2018

Ηράκλειο, 23/8/2018

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΘΕΜΑ: «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Ι.Σ.Η.»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου στα πλαίσια και κατΆ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR), ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από την 25.05.2018 όρισε τον κ. Στυλιανό Κουκουλάκη, ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων – ΥΠΔ (Data Protection Officer - DPO).

Οι ιατροί - μέλη του Ι.Σ.Η μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Στέλιο Κουκουλάκη, Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@ish.gr) για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία από τον Ι.Σ.Η των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Είναι επίσης στη διάθεση των μελών του Ι.Σ.Η. για την παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων για τυχόν  θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των ιατρείων και των εργαστηριών τους για την προσαρμογή τους στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.


 

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Χάρης Βαβουρανάκης                                                              Γεώργιος Κοχιαδάκης

23/04/2019 09:50:53