Ενημέρωση ΠΙΣ 10/05/2018

αναρτήθηκε στις 10/05/2018

Ενημέρωση ΠΙΣ:

 

Απαλλαγή από τη τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που ανήκουν στον Ε.Σ.Υ. πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του ν2889/2001 όπως ισχύει.

 

Σχετικό αρχείο PDF

17/07/2019 11:46:42