Ενημέρωση ΠΙΣ 05/04/2018

αναρτήθηκε στις 05/04/2018

Ενημέρωση ΠΙΣ:

  1. Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο 45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας Μεταβολισμού & Σακχαρώδη Διαβήτη
  2. Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο 14° Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας
  3. Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
  4. Συμπλήρωση της υπ'αριθμ.πρωτ. ΓΙ γ/Γ.Φ.13, 18/Γ.Π.οικ. 19814/8.3.2018 εγκυκλίου με Θέμα:Καθορισμός ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιες Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού

 

Σχετικό αρχείο PDF

24/03/2019 12:58:13