ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USB -TOKEN 13/12/2017

αναρτήθηκε στις 13/12/2017

Ηράκλειο, 13/12/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της επιστολής μας προς την ΗΔΙΚΑ σχετικά με το USB-Token και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση σας αποστέλλουμε σχετικές σύντομες οδηγίες που εκδόθηκαν από την υπηρεσία:
http://www.idika.gr/57-uncategorised/577-σύντομες-οδηγίες-για-αδδυ-usb-token-ηλεκτρονική-συνταγογράφηση 

Σας αποστέλλουμε επίσης και ένα σύντομο εγχειρίδιο παραλαβής και εγκατάστασης USB-TOKEN:
https://www.e-prescription.gr/shs/portal/eprescription/addytoken/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLRy9HQ0tLQx8DMy9XQwcXd18g9wDXQwNAgz0wwkpiAJKG-AAjiD9UWAlxhYuJh6OQBPcQz2AEoEBAV6OwUHGBt6mUAV4zCjIjTDIdFRUBADD_J7e/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

 

Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας
Χάρης Βαβουρανάκης                                                                Γεώργιος Κοχιαδάκης

13/12/2018 03:22:14