ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΣΗ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 21/10/2017

αναρτήθηκε στις 21/10/2017

Ηράκλειο, 21/10/2017

Αρ.πρωτ.: 1629

ΠΡΟΣ:
κ. Μιχαήλ Βλασταράκο, Πρόεδρο Π.Ι.Σ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
• Προέδρους Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας
• Επαγγελματικές Ενώσεις Εργαστηριακών


Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Ο υπολογισμός του συμψηφισμού, ο καταλογισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών του clawback και του rebate, ο αιφνιδιαστικός τρόπος ανάρτησής τους στον προσωπικό λογαριασμό (e-dapy) των εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών ιατρών έχει προκαλέσει, δικαιολογημένα, αναστάτωση, προβληματισμό και οργή. Αποτελεί σημείο αιχμής και κυρίως επιβίωσης όλων των εργαστηριακών ιατρείων.

Στο πλαίσιο αυτό κρίνουμε επιβεβλημένη την άμεση σύγκληση (εντός της εβδομάδος) της Συνόδου Προέδρων με την παρουσία όλων των Επαγγελματικών Ενώσεων, με θέμα: «Συμψηφισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών και καταλογισμός clawback και rebate» και σκοπό την διαμόρφωση κοινής πρότασης και ενιαίας στάσης.


Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Χάρης Βαβουρανάκης                                                        Γεώργιος Κοχιαδάκης

 

24/10/2018 06:46:38